V případě zjištění pozitivního výsledku testu na onemocnění covid-19 kontaktují zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků školu bez zbytečného odkladu. Tel. č. pro tyto případy je 731 175 660. Stačí zaslat SMS zprávu "Jméno a příjmení, třída, pozitivní". 


Hygienická pravidla se řídí metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která je k nahlédnutí na těchto stránkách.

Další pravidla stanoví Školní řád a závazný hygienický pokyn, který naleznete v sekci Dokumenty školy.


​​​​​​​