Název projektu: Projekt Tandem Erasmus+ 2022 - 2023

číslo projektové žádosti: KA121-VET-8F67546A


A OPĚT POKRAČUJEME VE SPOLUPRÁCI S NĚMECKÝMI PARTNERY.

Po menší pauze, způsobené epidemiologickou situací, je projekt Tandem Erasmus + pro naši školu obnoven v nové i praktické podobě.

Zájemci z řad žáků třetích ročníků mohou souvislou odbornou praxi uskutečnit opět v Dolním Sasku. Němečtí žáci pak recipročně přijedou do FM, aby zde souvislou praxi svých sociálních a zdravotních oborů realizovali.

Konkrétně pojedou naši žáci do zařízení k přímé péči například do domovů pro seniory či denních stacionářů, mohou vykonávat i volnočasové aktivity ve městech Rotenburg či Wilhelmshaven.

Do Frýdku Místku mají zájem přijet žáci z oboru Pflege a Sozialpädagogik z Rotenburgu i Wilhelmshavenu jako obvykle do Základní, Praktické a Mateřské školy ve F-M, p.o. a nově do Jeslí Frýdek-Místek, p.o.

Jak vypadají první kroky našeho projektu pro školní rok 2022/23?

Na začátku října vyjede česká pracovní delegace ve složení pan ředitel Střední zdravotnické školy Mgr. Jiří Gajda, vyučující německého jazyka a koordinátorka projektů s německými partnery Mgr. Soňa Gojová, ředitelka Jeslí, p.o. Frýdek-Místek Mgr. Jana Kocichová do měst Rotenburku, Wilhemshavenu a Jeveru, aby vykomunikovali a dojednali nové smlouvy i aktuální podmínky či konkrétní kroky pro praxi žáků obou našich oborů a rovněž možnosti praxe německých žáků ve FM.

Součástí je i návštěva sociálních a zdravotnických zařízení, kde žáci budou vykonávat souvislou praxi.

Navazujeme na již desetiletou spolupráci s partnerskými německými školami, a to s malými změnami, které jsou uzpůsobeny aktuálním podmínkám. Nově je naše škola součástí konsorcia /Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Západočeská univerzita v Plzni/, avšak partnerské školy v rámci praxe a program řešíme jako dříve samostatně.

Co bude dalším krokem našeho projektu Tandem Erasmus+?

Na škole během prosince proběhne výběr žáků, kteří mají zájem o stáž v Německu. Jakou formou a za jakých podmínek (kritérii), se všichni včas dozvědí během listopadu. Na stránkách školy najdou také online přihlášku.