​​​​​​​​​​​​​​


 

Úvodní informace k projektu

V rámci projektu budou realizovány celkem dva běhy odborné stáže, označeny A3 a A4.

A) BĚH A3

Odborná stáž: 25/05/2024 - 08/06/2024 , celková doba trvání stáže 15 dní.

BBS Schule Rotenburg, Berufsbildende Schulen Rotenburg – Europaschule

A) BĚH A4

1) Trvání stáže

Odborná stáž: 21/04/2024 - 12/05/2024 , celková doba trvání stáže 22 dní.

BBS Schule Wilhemshaven

 

V letošním školním roce naši žáci opět využívají možnosti praxe v zahraničí.Celkem vycestuje 10 žáků ve dvou termínech. Obě praxe probíhají v Německu, v Dolním Sasku. Pracovní stáž bude realizována v mateřské školce a v domovech pro seniory. Pobytu se účastní žáci oboru Praktická sestra i oboru Sociální činnost. Po skončení odborné stáže studenti získají Europass Mobility. V průběhu praxe mají žáci možnost srovnávat práci ve svém oboru v Německu a u nás, poznat Dolní Sasko po stránce zeměpisné a kulturní a prohloubit si své jazykové dovednosti.

Možnosti výměnného pracovního pobytu financované z prostředků EU využívají i žáci z Německa.

V rámci projektu u nás mají praxi žáci z Rotenburku i z Wilhemshavenu.


Němečtí žáci z Rotenburku na praxi ve Frýdku - Místku - leden 2024

Žáci z Rotenburku u nás v uplynulých 14 dnech absolvovali praxi ve dvou zařízeních, v Jeslích, př. o. FM a Mateřské školce, př. o. na ulici Pionýrů ve FM. Tentokrát žáky podporovaly 2 učitelky z Rotenburku  Mgr. K. Mayer a Mgr. M. Steindorff po celou dobu pobytu. První den jsme žáky uvítali na naší škole, poté měli žáci v rámci programu animační adaptační jazykové 2 dny a další den již začala praxe. Žáci pracovali spolu s našimi žáky kvůli jazykové bariéře ve dvojicích. Tento systém spolupráce realizujeme již delší dobu a vždy se nám osvědčil.

Ve volném čase žáci navštívili zajímavá místa nejen ve FM, ale taky v okolí, např. Štramberk, Kopřivnici, Pustevny, Ostravu aj.

S praxí byli velmi spokojeni.

Děkuji všem za spolupráci, zejména paní Mgr. J. Kocichové a Mgr. J. Vachtarčíkové, které žákům připravily velmi příjemné prostředí na praxi a zrealizovaly pro ně zajímavé exkurze v dalších zařízeních.

Rovněž dík patří kolegyním Mgr. P. Hubert, Mgr. A. Rucké a panu řediteli Mgr. J. Gajdovi.


Němečtí žáci z Wilhemshavenu na praxi ve Frýdku - Místku - březen 2024

V rámci programu Erasmus + absolvovalo šest žáků střední školy pedagogického zaměření z Wilhemshavenu praxi v Jeslích, p.,o. ve Frýdku-Místku, kde paní ředitelka Mgr. J. Kocichová dokázala s kolegyněmi vytvořit pro žáky velmi příjemnou pracovní atmosféru.

Cílem praxe je porovnání si zkušeností s českými kolegy a žáky SZŠ ve Frýdku-Místku, seznámení se s kulturními a zeměpisnými zajímavostmi Česka a prohloubení jazykových dovedností.

Čeští žáci pracovali s německými žáky v tandemu a procvičili si při tlumočení své jazykové dovednosti.

V rámci 3 týdenního pobytu navštívili němečtí žáci s doprovodem pana ředitele Mgr. J. Gajdy Prahu, dále pak Pustevny, město Kopřivnici, město Štramberk, Zámek ve Frýdku aj.

Ve druhém týdnu pobytu žáků přijeli dva učitelé BBS Wilhemshaven své žáky navštívit. Všichni pak během jednoho dne měli možnost si prohlédnout zařízení Hospic a Domov důchodců ve Frýdku Místku v doprovodu Mgr. J. Kocichové a Mgr. S. Gojové.

V těchto zařízeních němečtí žáci oboru sociální péče rovněž absolvovali již dříve praxi a v dalším roce se znovu spolupráce obnoví.

Žákům přejeme bezproblémovou cestu domů a těšíme se na další spolupráci.