Mgr. Marie Šimečková

Konzultační hodiny:

čtvrtek 10:35 – 11:20 hodin

Dále dle individuální dohody
 

Kontakty:


Náplň práce školního koordinátora EVVO:

  • vytvářet ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní program EVVO
  • dbát, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy a navrhovat řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy
  • koordinovat realizaci EVVO na škole, motivovat zapojení ostatních pedagogů a žáků, popř. rodičů
  • průběžně zvyšovat svou odbornou a metodickou připravenost pro aktivity školního koordinátora EVVO
  • poskytovat ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností
  • koordinovat realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
  • iniciovat spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO, se středisky ekologické výchovy, ostatními školami
  • sledovat vypisované grantů a snažit se o získání finančních prostředků
  • sledovat všechny dostupné informační zdroje k novinkám EVVO (vč. internetových portálů MŠMT, KÚMSK, MŽP)
  • ve spolupráci s vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru připravovat hodnocení programu EVVO

Cílem EVVO na škole je vytvořit a prohloubit u žáků zájem a vztah k přírodě, a tím je vést k zodpovědnému chování k prostředí i dění kolem sebe.
Náplň environmentálního vzdělávání je obsažena jak v klíčových a odborných kompetencích, tak v průřezových tématech a především obsahové náplni předmětů.
Pro tuto činnost je jmenovaný koordinátor, který sleduje aktuální dění v dané oblasti a snaží se zapojit do různých akcí nejen pedagogy a žáky, ale i rodiče.
 
Škola má zpracován Školní program EVVO jako dlouhodobý strategický dokument. Tvoří jej Dlouhodobý plán EVVO s dobou trvání čtyři roky a Roční plán EVVO pro konkrétní školní rok. Roční plán EVVO je otevřeným dokumentem, který může být v průběhu školního roku doplněn o vhodnou aktivitu. Po skončení trvání platnosti dochází vždy k evaluaci plánů a aktualizaci dle potřeb a požadavků.

Naše škola se stala členem KEV

Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje. Budeme vás informovat o zapojení do různých akcí klubu, více zde:   https://kev.ecn.cz/index.php 


Titul Škola udržitelného rozvoje 2. stupně

Klub ekologické výchovy propůjčuje naší škole titul Škola udržitelného rozvoje 2. stupně na léta 2022-2024.


Chtěla bych tímto poděkovat všem učitelům, kteří se v minulém školním roce podíleli na jakékoliv akci EVVO a těším se na další spolupráci!
Zároveň žádám všechny žáky s hlubším zájem o ekologii, aby se přihlásili u vyučujících biologie a ekologie.
 

Mgr. Marie Šimečková, koordinátor EVVO


Školní rok 2022/2023

 

Žákovský ekotým se postupně tvoří


Exkurze "Živé houby v muzeu"

Žáci 1.B a 1.C  navštívili 7. 9. 2022 v rámci hodin biologie a ekologie exkurzi "Živé houby v muzeu" Beskyd Frýdek-Místek. Seznámili se zde s významem hub v přírodě. Mohli si prohlédnout vystavené houby a byly jim ukázány poznávací znaky a rozdíly mezi podobnými druhy.


Ekologický praktický workshop 3. C

Ve středu 18. 10. 2022 proběhl se 3. C ekologický praktický workshop před budovou školy.Děvčata krásně uklidila příchodovou cestou do školy i okolí kontejnerů za asistence p. školníka a koordinátorky EVVO Mgr. Marie Šimečkové.

Děkujeme za příkladnou prospěšnou aktivitu!


Sběr starých mobilů se soutěží

Zapojte se do sběrové kampaně Starý mobil pro Remobil se soutěží o výlet do science centra! Krabice k odevzdání umístěna u kopírky ve vestibulu. Zároveň na přiložený arch zapište počet mobilů a vyberte třídu, které se připočtou body (hrajeme fair-play!).

Dvě školy s nejvyšším množstvím vybraných mobilních telefonů v přepočtu na žáka získají pro jednu třídu návštěvu Techmania Science Centra v Plzni, včetně dopravy. Soutěž probíhá do konce ledna 2023.

Video k akci: Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi1CStd465w  

V současné době je možné recyklovat až 90 % celkové hmotnosti mobilního telefonu (nebo tabletu). Precizní recyklací je možné z každého zařízení získat 11 druhů kovů (Ni, Cu, As, Pd, Ag, Sn, Sb, Pt, Au, Pb, Bi). Každý mobil tak v sobě obsahuje „drahé kovy“ zhruba za 20 Kč.  

více o recyklaci mobilů:   https://www.trideniodpadu.cz/mobiln-telefony 

 


Virtuální prohlídka ČEZ - Distribuce elektřiny

V rámci předmětu Ekologie se v lednu 2023 třída 1.C zúčastnila virtuální prohlídky Distribuce elektřiny. Součástí prohlídky ČEZ byla i soutěž o ceny, což se žákům velice líbilo a byli motivováni spolupracovat. Následně byly zaslány i elektronické materiály o kompletní cestě elektrické energie, kterou urazí z elektrárny až k vám domů.

https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra/virtualne-v-elektrarne


Exkurze ekotýmu - Bez obalu, Tradiční lékárna

Hned první únorový den se účastníci ekotýmu společně s koordinátorkou EVVO Mgr. Marii Šimečkovou vydali na exkurzi do frýdeckého obchodu Bez obalu, kde jim obsluha vysvětlila pojem a podstatu tohoto obchůdku. Následně se třída přesunula do vedlejší Tradiční lékárny, kde jim paní farmaceutka objasnila rozdíly klasické západní a čínské, popř. indické medicíny. Ekologická přednáška byla velice zajímavá a rozšířila nám naše vědomosti i v oblasti aroma- a fytoterapie, ekodrogerie, ekologických hygienických pomůcek či možnostech nehormonální antikoncepce. Děkujeme! 

Za ekotým Marek Jonáš, 2.C


 

Školní rok 2022/2023

 

Žákovský ekotým se postupně tvoří


Exkurze "Živé houby v muzeu"

Žáci 1.B a 1.C  navštívili 7. 9. 2022 v rámci hodin biologie a ekologie exkurzi "Živé houby v muzeu" Beskyd Frýdek-Místek. Seznámili se zde s významem hub v přírodě. Mohli si prohlédnout vystavené houby a byly jim ukázány poznávací znaky a rozdíly mezi podobnými druhy.


Ekologický praktický workshop 3. C

Ve středu 18. 10. 2022 proběhl se 3. C ekologický praktický workshop před budovou školy.Děvčata krásně uklidila příchodovou cestou do školy i okolí kontejnerů za asistence p. školníka a koordinátorky EVVO Mgr. Marie Šimečkové.

Děkujeme za příkladnou prospěšnou aktivitu!


Sběr starých mobilů se soutěží

Zapojte se do sběrové kampaně Starý mobil pro Remobil se soutěží o výlet do science centra! Krabice k odevzdání umístěna u kopírky ve vestibulu. Zároveň na přiložený arch zapište počet mobilů a vyberte třídu, které se připočtou body (hrajeme fair-play!).

Dvě školy s nejvyšším množstvím vybraných mobilních telefonů v přepočtu na žáka získají pro jednu třídu návštěvu Techmania Science Centra v Plzni, včetně dopravy. Soutěž probíhá do konce ledna 2023.

Video k akci: Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi1CStd465w  

V současné době je možné recyklovat až 90 % celkové hmotnosti mobilního telefonu (nebo tabletu). Precizní recyklací je možné z každého zařízení získat 11 druhů kovů (Ni, Cu, As, Pd, Ag, Sn, Sb, Pt, Au, Pb, Bi). Každý mobil tak v sobě obsahuje „drahé kovy“ zhruba za 20 Kč.  

více o recyklaci mobilů:   https://www.trideniodpadu.cz/mobiln-telefony 

 


Virtuální prohlídka ČEZ - Distribuce elektřiny

V rámci předmětu Ekologie se v lednu 2023 třída 1.C zúčastnila virtuální prohlídky Distribuce elektřiny. Součástí prohlídky ČEZ byla i soutěž o ceny, což se žákům velice líbilo a byli motivováni spolupracovat. Následně byly zaslány i elektronické materiály o kompletní cestě elektrické energie, kterou urazí z elektrárny až k vám domů.

https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra/virtualne-v-elektrarne


Exkurze ekotýmu - Bez obalu, Tradiční lékárna

Hned první únorový den se účastníci ekotýmu společně s koordinátorkou EVVO Mgr. Marii Šimečkovou vydali na exkurzi do frýdeckého obchodu Bez obalu, kde jim obsluha vysvětlila pojem a podstatu tohoto obchůdku. Následně se třída přesunula do vedlejší Tradiční lékárny, kde jim paní farmaceutka objasnila rozdíly klasické západní a čínské, popř. indické medicíny. Ekologická přednáška byla velice zajímavá a rozšířila nám naše vědomosti i v oblasti aroma- a fytoterapie, ekodrogerie, ekologických hygienických pomůcek či možnostech nehormonální antikoncepce. Děkujeme! 

Za ekotým Marek Jonáš, 2.C


 

Související dokumenty:

Ekologický praktický workshop 3.C říjen 2022


Zpět na výběr alb