Zahraniční stáž Erasmus +

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014 - 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.


Výzva 2015  VIDEO (CELÝ PROJEKT)

 


Projekt (Výzva 2016) „Péče o seniory v Dolním Sasku“

Naše škola každoročně vysílá vybrané žáky třetího ročníku obou oborů na pracovní stáže do zahraničí.

Z výzvy Erasmu+ nám byl opět schválen projekt na dva roky pro oba naše obory – tedy jak pro obor Sociální činnost, tak i pro obor Zdravotnický asistent. Žáci obou oborů mohou tedy uskutečnit na jaře v roce 2017 a 2018 odbornou praxi v Dolním Sasku, a tím tak navázat na již šestiletou spolupráci s odbornými školami v Rotenburgu, Wilhelmshavenu a Wittmundu.

V rámci mobility budou účastníci rozděleni do dvou skupin ve dvou oblastech Dolního Saska. Z důvodu nezletilosti některých žáků je s každou skupinkou po celou dobu mobility jedna doprovodná osoba.

Stáže budou účastníci vykonávat souběžně ve 3 městech Dolního Saska, v domovech pro seniory, zařízeních pro hendikepované. Tato odborná stáž bude trvat 3 týdny.

Odborné praxe jsou součástí vzdělávacích programů výše uvedených oborů. Do projektu jsou implementovány prvky systému ECVET.

Po úspěšném skončení odborné stáže žáci získají Europass Mobility.

Tento projekt bude realizován za finanční podpory Evropské unie.


Zážitky, zkušenosti a názory absolventů zahraniční praxe si můžete přečíst zde:

Mezinárodní spolupráce 2014/2015

Mezinárodní spolupráce 2015/2016

Mezinárodní spolupráce 2016/2017

Mezinárodní spolupráce 2017/2018


CO JE ŽÁKŮM HRAZENO Z ROZPOČTU PROJEKTU?

  • doprava na místo výkonu stáže a zpět;
  • ubytování a strava;

KRITÉRIA PRO VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ

  • vyplněná přihláška + vypracovaný motivační dopis v českém jazyce;
  • doporučení k účasti od třídního učitele/vedoucího studijního oboru, učitele němčiny a praktického vyučování;
  • schopnost komunikace v němčině;
  • komunikativnost, příjemné vystupování;
  • aktivní účast na školních akcích, zájem o obor;
  • absolvování motivačního pohovoru (pozvánku k pohovoru obdržíte na základě odevzdané přihlášky).

 

Související dokumenty