Naše škola se snaží rozvíjet zájmy a dovednosti našich studentů formou různých projektů, které na naší škole i mimo ni probíhají. Studenti se v nich aktivně realizují a zábavnou formou procvičují své nabyté znalosti.