Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.


 

 


CO JE ŽÁKŮM HRAZENO Z ROZPOČTU PROJEKTU?

  • doprava na místo výkonu stáže a zpět;
  • ubytování a strava;

KRITÉRIA PRO VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ

  • vyplněná přihláška + vypracovaný motivační dopis v českém jazyce;
  • doporučení k účasti od třídního učitele/vedoucího studijního oboru, učitele němčiny a praktického vyučování;
  • schopnost komunikace v němčině;
  • komunikativnost, příjemné vystupování;
  • aktivní účast na školních akcích, zájem o obor;
  • absolvování motivačního pohovoru (pozvánku k pohovoru obdržíte na základě odevzdané přihlášky).

 

Související dokumenty