Projekt (Výzva 2015) „Praktikum našich oborů v Dolním Sasku“


Z výzvy Erasmu+ nám byl schválen projekt na dva roky jak pro oba naše obory Sociální činnost, tak tentokrát poprvé i pro obor Zdravotnický asistent. Žáci obou oborů mohou tedy uskutečnit na jaře v roce 2016 a 2017 odbornou praxi v Dolním Sasku a tím tak navázat na již pětiletou spolupráci s odbornými školami v Rotenburgu, Wilhelmshavenu a Wittmundu.

Mgr. Jana Kocichová, koordinátor projektu

Tento projekt bude realizován za finanční podpory Evropské unie.


Výzva 2015  VIDEO (CELÝ PROJEKT)


Velká radost žáků jedoucích do Německa

Dne 6. 11. vyhlásila ředitelka školy na společném slavnostním setkání všech studentů naší školy jména 12 vybraných žáků, kteří pojedou opět do Německa na tříměsíční odbornou stáž, a to v měsíci červnu 2016 v rámci programu Erasmus+, projektu pod názvem „Praktikum našich oborů v Dolním Sasku“.

Vybráno bylo dohromady 12 žáků a 4 náhradníci.

Tito žáci budou pokračovat v intenzivní přípravě v německém jazyce od ledna do května 1x týdně mimo vyučování.

Velkou radost zakončila společná fotka těch, co byli již v Německu, s německými žákyněmi a těmi, kteří do Dolního Saska teprve pojedou v červnu.

Mgr. Jana Kocichová, koordinátor projektu


Aktuality z odborné praxe v Německu (žáci, červen 2016)

Slavnostní předávání EUROPASŮ

Aktuality z odborné praxe v Dolním Sasku (žáci, záři 2016)


Konference Ostrava

V měsíci říjnu proběhla konference Gerontologických Dnů v Ostravě. V rámci studentské sekce opět vystupovali také naší žáci s prezentacemi a videem. Ostatním studentům s regionu sdělili své poznatky ze zahraniční odborné praxe se seniory.


Den otevřených dveří SZŠ

Každý rok na podzim a v prosinci probíhá Den otevřených dveří, kde prezentujeme naše projekty Erasmus+.


Články ve školním časopise

 

V úterý 7. 6. 2016 jsme brzy ráno odcestovaly reprezentovat naši školu do Spolkové republiky Německo. Tento projekt se uskutečnil díky programu Erasmus +, který nám poskytl potřebné finanční prostředky, a my tak mohly zažít nezapomenutelné tři týdny. Na stáž do Německa nás odjelo celkem 14, 12 děvčat a dvě paní učitelky. Bydlely jsme ve městech Rotenburg, Esens a dvě děvčata ve Wilhelmshavenu.

Naše práce v německých zařízeních zahrnovala nejen ošetřovatelskou péči, ale mohly jsme provádět i odborné výkony. Pracovaly jsme především s klienty trpícími demencí, proto jsme s nimi trávily spoustu času zpíváním, cvičením a hraním různých her.

Mimo práci jsme jedenkrát týdně navštěvovaly místní školy. A o víkendu jsme jezdily na výlety. Podívaly jsme se mimo jiné i do jednoho z největších německých měst - přístavního města Hamburk. Další zastávkou byly překrásné historické Brémy.

Během našeho pobytu za námi přijela i naše paní ředitelka s panem zástupcem, kteří se byli podívat na praxi a projednávat další spolupráci s německými školami a zařízeními. I oni spolu s námi vyjeli poznávat krásy našich západních sousedů. Během společného víkendu jsme všichni navštívili Holandsko a zajímavý ostrov Langeoog.

Tato třítýdenní praxe v zahraničí byla opravdu skvělá. Všem se nám na ní moc líbilo a určitě bychom ji doporučily všem spolužákům.

Žákyně 3. A, B, C

Další článek ve školním časopise:


Rozhovor s ředitelkou naší školy, Mgr. Ludmilou Pavlátovou

Co považujete za největší přínos Vaší cesty do Německa a vůbec celé zahraniční praxe?

Za velmi důležité považuji, že se nám podařilo navázat dobrou spolupráci s tamějšími subjekty a že další úspěšní žáci školy budou mít možnost praxi v Německu absolvovat.

Ve kterých zařízeních probíhá odborná praxe našich žáků?

Praxe probíhá převážně v zařízeních pro staré lidi - tzn. v domovech pro seniory, dále v zařízeních, kde se starají o lidi s demencí.

Jak si podle Vašeho názoru naši studenti na praxi vedli?

Při rozhovorech s vedoucími pracovníky německých zařízení jsem zjistila, že si naši žáci vedou více než dobře, ve všech zařízeních oceňovali zejména jejich pracovitost, dále empatii a také slušnost. Na počátku měli naši žáci pochopitelně drobné potíže s německým jazykem, ale ty se všichni snažili společnými silami překonat. Tzn., kde to nešlo německy, tam se snažili domluvit pomocí angličtiny.

Je podle vás rozdíl mezi českými žáky a německými studenty?

Ne, nemyslím. Setkala jsem se opět s německými studenty, kteří byli na praxi tady u nás, rádi vzpomínají na chvíle, které prožili jak na jednotlivých pracovištích, tak i přímo u nás ve škole. A myslím si, že si vzájemně velice dobře rozuměli s našimi žáky a že si měli s nimi co povídat.

Jak jste v Německu trávili volný čas?

Toho volného času bylo bohužel velmi málo, absolvovali jsme totiž spoustu oficiálních setkání a návštěv, ať už v zařízeních, kde naši žáci pracují, tak ve školách, se kterými spolupracujeme. V sobotu jsme pak společně s našimi žáky absolvovali výlet do Holandska a v neděli výlet lodí na zajímavý ostrov Langeloog. Moc se nám to všem líbilo.

Které kulturní památky jste stačili během vašeho pobytu v Německu navštívit?

První část návštěvy jsme trávili ve městě, které se jmenuje Rotenburg, stačili jsme si projít ale pouze centrum města. A druhá část naší návštěvy zahrnovala město Jever, kde stojí uprostřed města zámek, dále se tam nachází manufaktura, v níž se vyrábí modrotisk. Pak jsme navštívili městečko Esens, ve kterém jsou po celém městě rozmístěny sochy medvědů. Velmi zajímavý je i Wilhelmshaven, je to hezké přístavní město. Najdeme tu i námořní muzeum, bohužel z časových důvodů jsme ho nestihli navštívit.

Jaká jídla Vám tam nejvíce chutnala?

Nejvíce jsme si vychutnali, a myslím si, že můžu mluvit i za naše žáky, kteří jsou tam na praxi, jídlo s různě a velice chutně upravenými rybami.


Články v regionálních novinách