Informace k zahájení studia

Vážení rodiče, milí budoucí žáci,

dovolte, abych Vás tímto přivítal na naší škole a zároveň Vám sdělil několik informací. Na konci měsíce června naleznete na našich internetových stánkách, konkrétně v oddílu Pro žáky a rodiče, informace o učebnicích a případných dalších pomůckách, které budou žáci prvního ročníku potřebovat. Nemusíte je však kupovat ihned. Řadu učebnic si žáci 1. ročníku budou moci obstarat v září od starších ročníků.

V září 2024 pro Vás, tedy rodiče i žáky, uspořádáme společné zahájení školního roku. To se bude konat v pondělí 2. září 2024 v odpoledních hodinách. Na této schůzce Vám předáme všechny důležité informace, které se týkají studia na naší škole. Zároveň se na ní osobně potkáte s ředitelem školy a jeho zástupci, s třídním učitelem i výchovným poradcem. Pozvánku na tuto úvodní hodinu Vám zašleme v měsíci srpnu.

Přeji Vám, ať si po náročném období přijímacích zkoušek odpočinete, a budu se na Vás v září těšit.

S pozdravem

Mgr. Jiří Gajda 

ředitel 


Informace k učebnicím pro 1. ročník studia

Níže nalezenete seznamy učebnic pro 1. ročník studia. Učebnice nemusíte kupovat hned. V prvním zářijovém týdnu uspořádáme pro žáky "burzu učebnic", na níž si budou moci žáci 1. ročníku odkoupit starší učebnice od žáků 2. ročníku.

Učebnice pro 1. ročník oboru PRAKTICKÁ SESTRA

Učebnice pro 1. ročník oboru SOCIÁLNÍ ČINNOST


​​​​​​​