Zde naleznete informace k maturitní zkoušce pro období jaro / podzim 2022.

(stránky se postupně doplňují o nové informace)


1.  Stanovení předmětů maturitní zkoušky (klepněte na odkaz).


2.  Infromace k maturitní zkoušce od Cermatu (klepněte na odkaz).


3. Maturitní témata pro obor Praktická sestra:


4. Maturitní témata pro obor Sociální činnost:


5. Důležité termíny:

1. prosinec 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášky k termínu jaro 2022.

31. březen 2022 - žák odevzdá seznam děl k maturitní zkoušce pro předmět český jazyk a literatura.

2. květen 2022 – didaktický test z matematiky, didaktický test z českého jazyka a literatury

3. květen 2022 – didaktický test z anglického jazyka

5. května 2022 – písemná práce (slohová) z českého jazyka a literatury

6. května 2022 – písemná práce (slohová) z anglického jazyka

9. až 13. května 2022 - praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky pro třídu 4. A a 4. C

9. až 16. května 2022 - praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky pro třídu 4. B

16. až 20. května 2022 - ústní zkoušky profilových částí maturitní zkoušky pro třídy 4. A a 4.C

23. až 27. května 2022 - ústní zkoušky profilových částí maturitní zkoušky pro třídu 4. B a pro opakování těchto zkoušek za rok 2021

27. červen 2022 - nejzazší termín pro podání přihlášky k termínu podzim 2022

září 2022 - profilová i společná část maturitní zkoušky (praktická ústní, didaktické testy) - termín podzim 2022.

 

Termíny pro období podizim 2022 (zveřejněno 23. června 2022)

 

Termíny společné části (didaktických testů) maturitní zkoušky: 1. až 6. září 2022 (konkrétní termíny stanoví Cermat: zde).

Profilová zkouška praktická pro obor Praktická sestra: 7. září 2022.

Profilová zkouška praktická pro obor Sociální činnost: 7. září 2022.

Profilová zkouška písemná (slohová práce) z předmětu český jazyk a literatura pro obor Praktická sestra i Sociální činnost: 6. září 2022.

Profilová zkoušká písemná (slohová práce) z předmětu anglický jazyk pro obor Praktická sestra i Sociální činnost: 6. září 2022

Profilové zkoušky ústní pro obor Praktická sestra i Sociální činnost: 12. září 2022.

 

Tyto termíny se stanovují pro obor Praktická sestra (třídy 4. A a 4. B) a obor Sociální činnost (třída 4. C).

 

Termíny pro období podzim 2022 stanovila ředitelka Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek, p. o., dne 23. 6. 2022 a zveřejnila je v souladu s legislativními požadavky.

 


6. Dokumenty:


7. Ostatní:


8. Kde získám informace?

  • Na internetových stránkcách Cermatu.
  • Na nástěnce v 2. patře školy.
  • U vyučujících daného předmětu.
  • U zástupce ředitelky školy (ve věci organizace maturitní zkoušky).
  • Upozornění: žáci, kteří opakují maturitní zkoušku, konají danou zkoušku podle kritérií platných v předchozím roce. Naleznete je  zde.

9. Termíny maturitní zkoušky (podrobněji, viz bod 5)

  • Didaktické testy se konají - v jarním zkušebním období od 2. do 10. května; - v podzimním období od 1. do 10. září. Konkrétní termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Zkoušky profilové části (ústní) se konají - v jarním zkušebním období od 16. května do 10. června; - v podzimním zkušebním období od 1. do 20. září. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky.
  • Zkoušky profilové části konané písemnou formou (slohové práce) se konají nejdříve: - 1. dubna pro jarní zkušební období a zpravidla po 1. září 2021 pro podzimní zkušební období. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky.
  • Zkoušky profilové části konané praktickou formou (praktická zkouška) se konají nejdříve: 1. dubna pro jarní zkušební období a zpravidla po 1. září 2021 pro podzimní zkušební období. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky.

10. EUROPASS certifikát pro školní rok 2021/2022


11. Přihláška k podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2022

K podzimnímu termínu se lze přihlásit do 27. června 2022, a to prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce, kterou můžete poslat poštou na adresu Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, popř. doručit osobně na sekretariát školy.

Přihlášku k maturitní zkoušce naleznete zde (klepněte na odkaz).

Upozornění: Pokud se hlásíte i k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, musíte podat seznam četby, a to na předepsaném formuláři. Termín pro odevzdání seznamu četby je 30. červen 2022 ( klepněte na odkaz).