Zde naleznete informace k maturitní zkoušce pro období jaro / podzim 2022.

(stránky se postupně doplňují o nové informace)


1.  Stanovení předmětů maturitní zkoušky (klepněte na odkaz).


2.  Infromace k maturitní zkoušce od Cermatu (klepněte na odkaz).


3. Maturitní témata pro obor Praktická sestra:


4. Maturitní témata pro obor Sociální činnost:


5. Důležité termíny:

 

1. prosinec 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášky k termínu jaro 2022.

31. březen 2022 - žák odevzdá seznam děl k maturitní zkoušce pro předmět český jazyk a literatura.

2. květen 2022 – didaktický test z matematiky, didaktický test z českého jazyka a literatury

3. květen 2022 – didaktický test z anglického jazyka

5. května 2022 – písemná práce (slohová) z českého jazyka a literatury

6. května 2022 – písemná práce (slohová) z anglického jazyka

9. až 13. května 2022 - praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky pro třídu 4. A a 4. C

9. až 16. května 2022 - praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky pro třídu 4. B

16. až 20. května 2022 - ústní zkoušky profilových částí maturitní zkoušky pro třídy 4. A a 4.C

23. až 27. května 2022 - ústní zkoušky profilových částí maturitní zkoušky pro třídu 4. B a pro opakování těchto zkoušek za rok 2021

27. červen 2022 - nejzazší termín pro podání přihlášky k termínu podzim 2022

září 2022 - profilová i společná část maturitní zkoušky (praktická ústní, didaktické testy) - termín podzim 2022.


6. Dokumenty:


7. Ostatní:


8. Kde získám informace?

  • Na internetových stránkcách Cermatu.
  • Na nástěnce v 2. patře školy.
  • U vyučujících daného předmětu.
  • U zástupce ředitelky školy (ve věci organizace maturitní zkoušky).
  • Upozornění: žáci, kteří opakují maturitní zkoušku, konají danou zkoušku podle kritérií platných v předchozím roce. Naleznete je  zde.

9. Termíny maturitní zkoušky (podrobněji, viz bod 5)

  • Didaktické testy se konají - v jarním zkušebním období od 2. do 10. května; - v podzimním období od 1. do 10. září. Konkrétní termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Zkoušky profilové části (ústní) se konají - v jarním zkušebním období od 16. května do 10. června; - v podzimním zkušebním období od 1. do 20. září. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky.
  • Zkoušky profilové části konané písemnou formou (slohové práce) se konají nejdříve: - 1. dubna pro jarní zkušební období a zpravidla po 1. září 2021 pro podzimní zkušební období. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky.
  • Zkoušky profilové části konané praktickou formou (praktická zkouška) se konají nejdříve: 1. dubna pro jarní zkušební období a zpravidla po 1. září 2021 pro podzimní zkušební období. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky.