Zde naleznete informace k maturitní zkoušce pro období jaro / podzim 2022.

(stránky se postupně doplňují o nové informace)


1.  Stanovení předmětů maturitní zkoušky (klepněte na odkaz).


2.  Infromace k maturitní zkoušce od Cermatu (klepněte na odkaz).


3. Maturitní témata pro obor Praktická sestra:


4. Maturitní témata pro obor Sociální činnost:


5. Důležité termíny:

 • 1. prosinec 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášky k termínu jaro 2022.
 • 31. březen 2022 - žák odevzdá seznam děl k maturitní zkoušce pro předmět český jazyk a literatura.
 • květen 2022 - červen 2022 - profilové části maturitní zkoušky (praktická, ústní) - termín jaro 2022
 • květen 2022 - společná část maturitní zkoušky (didaktické testy) - termín jaro 2022
 • 25. červen 2022 - nejzazší termín pro podání přihlášky k termínu podzim 2022
 • září 2022 - profilová i společná část maturitní zkoušky (praktická ústní, didaktické testy) - termín podzim 2022,

6. Dokumenty:


7. Ostatní:


8. Kde získám informace?

 • Na internetových stránkcách Cermatu.
 • Na nástěnce v 2. patře školy.
 • U vyučujících daného předmětu.
 • U zástupce ředitelky školy (ve věci organizace maturitní zkoušky).
 • Upozornění: žáci, kteří opakují maturitní zkoušku, konají danou zkoušku podle kritérií platných v předchozím roce. Naleznete je  zde.

9. Termíny maturitní zkoušky

 • Didaktické testy se konají - v jarním zkušebním období od 2. do 10. května; - v podzimním období od 1. do 10. září. Konkrétní termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Zkoušky profilové části (ústní) se konají - v jarním zkušebním období od 16. května do 10. června; - v podzimním zkušebním období od 1. do 20. září. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky.
 • Zkoušky profilové části konané písemnou formou (slohové práce) se konají nejdříve: - 1. dubna pro jarní zkušební období a zpravidla po 1. září 2021 pro podzimní zkušební období. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky.
 • Zkoušky profilové části konané praktickou formou (praktická zkouška) se konají nejdříve: 1. dubna pro jarní zkušební období a zpravidla po 1. září 2021 pro podzimní zkušební období. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušky.