Email pedagogických pracovníků je tvořen:

příjmení(bez diakritiky)@zdrskolafm.cz

Telefon vrátnice, spojovatelka:

558 630 019
  
Jméno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vyučované předměty                                                                                                                                   
Konzultační hodiny                                                            

Mgr. Pavla Bařinová

Funkce:
Třídní učitelka 1. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Hygiena

čtvrtek 9:45 - 10:30

Mgr. Iveta Burkovičová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 3. B
 
Ošetřování nemocných
Seminář ze somatologie
První pomoc

Dle individuální dohody

Ing. Pavel Carbal

Funkce:
Zastupující třídní učitel 1.C
Informační a komunikační technologie
Dle individuální dohody

Mgr. Čablová Kristina

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 3. A
Biologie
Tělesná výchova
Středa 10:35 - 11:20

Mgr. Renáta Diasová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 2. C
Ošetřování nemocných
Pečovatelství
Zdravotní nauka
Seminář ze somatologie
Středa 9:45 - 10:30

Ing. Jana Fellerová

Funkce:
Třídní učitelka 4. B
Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
 

Mgr. Eva Fojkesová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 4. B
Ošetřovatelství v klinických oborech
Ošetřování nemocných
Psychologie a komunikace
Seminář z psychologie a komunikace

Úterý 12:40 - 13:25

PaedDr. Irena Frňková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 2. B
 
Matematika
Informační a komunikační technologie
Výpočetní technika
Ekonomika
Úterý 10:35 - 12:20
Středa 11:25 - 12:10

Mgr. Jiří Gajda

Funkce:
Biologie a ekologie
Dle individuální dohody

Mgr. Martin Gibala

Funkce:
Třídní učitel 3. B
Český jazyk a literatura
Dějepis
Čtvrtek 8:50 - 9:35

Mgr. Andrea Gibalová

Funkce:
Třídní učitel 3. A
Ošetřovatelství
Ošetřovatelství v klinických oborech
Ošetřování nemocných
Klinická propedeutika
Ochrana veřejného zdraví
Středa 9:45 - 10:30

Mgr. Soňa Gojová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 4. A
Občanská nauka
Praktikum v cizím jazyce

Středa 11:25 - 12:10

Mgr. Veronika Halenčáková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 3. C
 
Pečovatelství
Psychologie a komunikace
Učební praxe
Sociální péče
Speciální pedagogika

Pondělí 10:35 - 11:20

Mgr. et Bc Lucie Hrazdirová

 
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Sociální péče
Speciální pedagogika
Středa 12:40 - 13:25
 

Mgr. Pavlína Hubert

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 1. A
Anglický jazyk
Praktikum v cizím jazyce
 
Čtvrtek 9:45 - 10:30

Mgr. Martina Jalůvková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 4. C
Pečovatelství
Učební praxe
Sociální péče
Zdravotní nauka
Dle individuální dohody

Mgr. Denisa Jančiová

Funkce:
Třídní učitelka 2. B
 
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc
Klinická propedeutika
Úterý 9:45 - 10:30

Mgr. Eva Jemelková

Funkce:
Ošetřování nemocných
Somatologie
Středa 11:25 - 12:10
Pátek 8:50 - 9:35
Dle individuální dohody

Mgr. Dana Kantor

Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Patologie
Středa 10:35 - 11:20

Mgr. Dagmar Kaňoková

Funkce:
Třídní učitelka 1. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Somatologie
 Úterý 9:45 - 10:30

Mgr. Martina Klosová

Funkce:
Třídní učitelka 1. C
Ošetřovatelství
Psychologie a komunikace
Pečovatelství
Učební praxe
Rekondiční masáže
Úterý 12:40 - 13:25

Mgr. Radka Kulichová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 2. A
Český jazyk
Dějepis
Hudební výchova
Pondělí 13:30 - 14:15
Pátek 8:50 - 9:35

PhDr. Martina Kuřecová, MSc.

Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Ochrana veřejného zdraví
Úterý 10:35 - 11:20

Mgr. Martina Lacková

Funkce: 
Třídní učitelka 2. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc
Úterý 11:25 - 12:10

Mgr. Anna Martynková

Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc
Úterý 8:50 - 9:35

Mgr. Jana Mojžíšková

Chemie
Výtvarná výchova
Pátek 14:15 - 15:00

Mgr. Jarmila Morcinková

Ošetřování nemocných
Dle individuální dohody

Mgr. Linda Morisová

Funkce:
Třídní učitelka 2. C
Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Latinský jazyk
Čtvrtek 10:35 - 11:20

Mgr. Stanislava Mrkvičková

Funkce:
Třídní učitelka 4. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc
Psychologie a komunikace
Středa 12:40 - 13:25

Mgr. Marta Planková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 1. B
Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Český jazyk a literatura
Úterý 11:25 - 12:10

Ing. Alice Rucká

Funkce: 
Třídní učitelka 3. C
Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Písemná a elektronická komunikace
Čtvrtek 12:40 - 13:25 

Mgr. Veronika Smažáková

Ošetřování nemocných
Dle individuální dohody

Mgr. Marie Šimečková

Funkce:
Třídní učitelka 4. C
Tělesná výchova
Ekologie
Praktikum v cizím jazyce
Pondělí 10:35 - 11:20

Ing. Jiří Štefek

Matematika
Fyzika
Právo
Sociální politika
Úterý 10:35 - 11:20 

Mgr. Markéta Talpová

Základy znakového jazyka
Dle individuální dohody

Mgr. Pavlína Váchová

Ošetřování nemocných
Ošetřovatelství
První pomoc 
Psychologie a komunikace
Pondělí 12:40 - 13:25

Mgr. Soňa Vojtovičová

Matematika
Informační a komunikační technologie
Výpočetní technika
Organizace volného času
Ekonomika
Pátek 8:50 - 9:35

Mgr. Lenka Wyková

Ošetřovatelství v klinických oborech
Ošetřování nemocných
Speciální pedagogika
Středa 11:25 - 12:10
Pátek 9:45 - 10:30
dle individuální dohody

Michaela Rybářová Mertová

Funkce:
Asistentka pedagoga
 
 
Dle individuální dohody