Email pedagogických pracovníků je tvořen:

příjmení(bez diakritiky)@zdrskolafm.cz

Telefon vrátnice, spojovatelka:

558 630 019
  
Jméno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vyučované předměty                                                                                                                                   
Konzultační hodiny                                                            

Mgr. Pavla Bařinová

Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Hygiena
Pondělí 13:30 - 14:15
Čtvrtek 11:25 - 12:10

Mgr. Iveta Burkovičová

Funkce:
Vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Praktická sestra
Třídní učitelka 4. A
Ošetřování nemocných
Pondělí 13:30 - 14:15
Čtvrtek 8:45 - 9:30

Ing. Pavel Carbal

Funkce:
Koordinátor a metodik ICT
Třídní učitel 3.C
Matematika 
Informační a komunikační technologie
Pondělí 13:30 - 14:15
Čtvrtek  14:30 - 15:15

Mgr. Marcela Dabrowská

 
Zdravotní nauka 
Ošetřovatelství nemocných
Úterý  12:40 - 13:35
Středa 10:35 - 11:20

Mgr. Renáta Diasová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 3. B
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Pondělí 9:35 - 10:20
Středa 13:15 - 14:00
 

Ing. Jana Fellerová

Funkce:
Třídní učitelka 2. B
Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Středa 11:25 - 12:10
Středa 12:40 - 13:25

Mgr. Eva Fojkesová

Funkce:
Školní metodik prevence
Třídní učitelka 4. B
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Psychologie a komunikace
Seminář z psychologie a komunikace
Úterý 9:45 - 10:30
Úterý 12:40 - 13:25
Středa 9:45 - 10:30

Mgr. Zora Foldynová

 
Středa 12:10 - 13:25

PaedDr. Irena Frňková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 2. C
Matematika
Výpočetní technika
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Úterý 11:25 - 12:10
Čtvrtek 10:35 - 11:20

Mgr. Jiří Gajda

Funkce:
Statutární zástupce ředitelky školy
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ekonomika
Pondělí 8:00 - 8:45
Středa 8:00 - 8:45
Středa 12:40 - 13:25

Mgr. Martin Gibala

Funkce:
Třídní učitel 1. B
Český jazyk a literatura
Dějepis
Úterý 9:45 - 10:30
Středa 13:30 - 14:15

Bc. Andrea Gibalová

Funkce:
Třídní učitel 1. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Psychologie a komunikace
Klinická propedeutika
Úterý 10:35 - 11:20
Čtvrtek 11:25 - 12:10

Mgr. Soňa Gojová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 1. B
Občanská nauka
Praktikum v cizím jazyce
Pondělí 11:25 - 12:10
Středa 13:30 - 14:15
 

Mgr. Veronika Halenčáková

Pečovatelství
Psychologie a komunikace
Úterý 13:30 - 14:15
 

Mgr. Martina Jalůvková

Funkce:
Vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Sociální činnost
Zastupující třídní učitelka 4. C
Ošetřovatelství
Speciální pedagogika
Pečovatelství
Učební praxe
Sociální péče
Čtvrtek 14:15 - 15:00
Pátek    8:00 - 8:45

Mgr. Denisa Jančiová

Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc
Klinická propedeutika
Pondělí 11:25 - 12:10
Úterý     9:45 - 10:30

Mgr. Hana Janíčková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 1. A
Biologie a ekologie
Biologie
Tělesná výchova
 
Úterý 11:25 - 12:10
Čtvrtek 14:15 - 15:00

Mgr. Eva Jemelková

Funkce:
Výchovný poradce
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Patologie
Úterý 10:35 - 11:20
Úterý 12:40 - 13:25
Středa 9:45 - 10:30

Mgr. Dana Kantor

Funkce:
Třídní učitelka 3.B
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Seminář ze somatologie
Čtvrtek 10:35 - 11:20
Pátek: 14:15 - 15:00
 

Mgr. Dagmar Kaňoková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 3.A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Seminář ze somatologie
Úterý 14:15 - 15:00
Středa 10:35 - 11:20
 

Mgr. Martina Klosová

Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Zdravotní nauka
Čtvrtek 9:45 - 10:30
Pátek 12:40 - 13:25

Mgr. Radka Kulichová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 3.C
Český jazyk
Dějepis
Hudební výchova
Písemná a elektronická komunikace
Pondělí 14:15 - 15:00
Čtvrtek 10:35 - 11:20

PhDr. Martina Kuřecová, MSc.

Funkce:  
Zastupující třídní učitelka 2. B
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Ochrana veřejného zdraví
Středa 12:40 - 13:25
Pátek 9:45 - 10:30

Mgr. Petra Kwaczková

Funkce: 
Třídní učitelka 1. C
Speciální pedagogika
Psychologie a komunikace
Pečovatelství
Učební praxe
Základy znakového jazyka
Pondělí 09:45 - 10:30
Pátek 14:15 - 15:00

Mgr. Martina Lacková

Funkce: 
Zastupující třídní učitelka 4. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc
Pondělí 9:45 - 11:20

Mgr. Hana Mikušiaková

Psychologie a komunikace
Rekondiční masáže
Pátek 11:25 - 12:10
 

Mgr. Jana Mojžíšková

Chemie
Výtvarná výchova
Organizace volného času
Pátek 12:40 - 14:15

Mgr. Jarmila Morcinková

Ošetřování nemocných
Dle individuální dohody

Mgr. Linda Morisová

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 2. A
Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Latinský jazyk
Pondělí 11:25 - 12:10
Úterý     12:40 - 13:25

Mgr. Stanislava Mrkvičková

Funkce:
Třídní učitelka 2. A
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc
Psychologie a komunikace
Čtvrtek 10:35 -12:10

Mgr. Ludmila Pavlátová

Funkce:
Ředitelka školy
Somatologie
Dle individuální dohody

Mgr. Marta Planková

Funkce:
Třídní učitelka 3. A
Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Čtvrtek 11:25 - 12:10
Čtvrtek 12:40 - 13.25
 

Mgr. Alice Rucká

Funkce: 
Zastupující třídní učitelka 1. C
Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Úterý 8:00 - 8:45
Pátek 12:40 - 13:25

Mgr. Nikol Szmeková

Ošetřování nemocných
Dle individuální dohody

Mgr. Marie Šimečková

Funkce:
Koordinátor EVVO
Třídní učitelka 2. C
Tělesná výchova
Praktikum v cizím jazyce
Ekologie
Středa  10:30 - 11:15
Čtvrtek 12:40 - 13:25

Ing. Jiří Štefek

Funkce:
Třídní učitel 4. C
Matematika
Fyzika
Právo
Sociální politika
Čtvrtek 10:15 - 11:20
Pátek 12:40 - 13:25
 

Mgr. Lenka Wyková

Funkce:
Zastupující třídní učitelka 4. B
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
První pomoc
Středa 10:35 - 11:20
Středa 12:40 - 13:25

Michaela Rybářová Mertová

Funkce:
Asistentka pedagoga
 
Dle individuální dohody