Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

V pondělí 19. 2. 2018 proběhla na naší škole konverzační soutěž v jazyce anglickém, která byla tradičně zahájena v jazykové učebně poslechem a čtením s porozuměním.


Naše škola je zaměřena na zdravotnictví a sociální služby, ale někteří naši žáci umí prokázat své schopnosti i v jiných oblastech. V pondělí 19. 2. 2018 proběhla na naší škole konverzační soutěž v jazyce anglickém, která byla tradičně zahájena v jazykové učebně poslechem a čtením s porozuměním. Následovala diskuze na vybraná téma a popis, či v případě vyšších ročníků porovnávání obrázků. Dozvěděli jsme se velmi zajímavé věci o jejich zálibách, zážitcích, stravovacích návycích, snech či plánech. Celkem patnáct žáků se utkalo ve dvou kategoriích, z nichž vyšli tito vítězové:

V kategorii A (žáci prvních a druhých ročníků): V kategorii B (žáci třetích a čtvrtých ročníků):
1. místo Tereza Skýbová 1. B Lea Sližová 3. C
2. místo Klára Vantuchová 1. B Tomáš Skalník 3. B
3. místo Veronika Gebauerová 2.B Aneta Ptoszková 3. A

Všichni soutěžící podali velice dobré výkony. Úroveň v kategorii A byla velmi vyrovnaná, v kategorii B zazářila Lea Sližová. Dva nejúspěšnější z každé kategorie postupují do regionálního kola. Atmosféra byla příjemná a doufáme, že si žáci soutěž užili stejně jako vyučující.

Všem účastníkům soutěže děkujeme a chválíme je za odvahu a přípravu na soutěž.


Fotografie

Další fotografie