Velký úspěch v celostátní ošetřovatelské soutěži


Dne 21. 3. 2019 se zúčastnila naše žákyně Kristýna Pawliková z 3. B celostátní soutěže v ošetřovatelství. Tato soutěž se konala v Praze na SZŠ Ruská. Letošním tématem bylo „Rehabilitační ošetřovatelství“. Kristýna se, ve velké konkurenci, umístila na krásném 2. místě.

Soutěž byla velmi dlouhá a hodně náročná. Nejdříve všichni soutěžící prezentovali svoji teoretickou práci, kterou museli obhájit před odbornou komisí. Poté museli prokázat i praktické dovednosti.

Kristýna si jako téma své práce zvolila termoterapii. Práce se jí povedla moc hezky prezentovat. Poté prokázala své praktické dovednosti, kde si vylosovala péči o nemocného s cévní mozkovou příhodou. U tohoto nemocného pak stanovila ošetřovatelské problémy, předvedla polohování, nácvik pasivní rehabilitace s ochrnutou končetinou a nácvik komunikace u nemocného s poruchou řeči. Porotu, kterou tvořili nejen pedagogové, ale i odborníci z praxe, velmi zaujala nejen svými znalostmi a dovednostmi, ale také překrásnou komunikací.

Kristýně moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.