Zveřejnění výsledků přijímacího řízení - 3. kolo


Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 28. 8. 2020 na internetových stránkách školy a na její úřední desce zveřejněním seznamu přijatých uchazečů

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Při odevzdávání zápisového lístku obdrží přijatý uchazeč rozhodnutí o přijetí v písemné podobě.

Seznam přijatých uchazečů v 3. kole přijímacího řízení

obor sociální činnost - 75-41-M/01

RozhodnutíČíslo jednací
přijat843/2020

Ve Frýdku-Místku 28. 8. 2020

Mgr. Ludmila Pavlátová v. r.

ředitelka školy