Výsledky DT MZ


Výsledky didaktických testů maturitní zkoušky byly maturantům zpřístupněny. Výsledky vždy vydává škola, ze které pocházíte. Pokud jste výsledky doposud neobdrželi, obraťte se na svou kmenovou školu. Výsledky slohových prací budou k dispozici 15. září 2020.