Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Žáci a učitelé školy bezplatně prezentují nejnovější doporučení v poskytování první pomoci u úrazů i neúrazových stavů.
Cílem projektu je umožnit každému prakticky si vše vyzkoušet. Akci pořádáme 2 x ročně, vždy v sobotu dopoledne. Přesné termíny budou včas uveřejněny na internetových stránkách školy i v regionálním tisku.
Přijďte, budeme se Vám věnovat individuálně, zodpovíme dotazy.
Nejbližší termín je 9. 12. 2010 výjimečně čtvrtek (během Dne otevřených dveří ) od 9.00 hod. do 15.00